Projekt MZ J2023 (přihlašování) je již uzavřen. 11. 12. 2022 byly zaslány žákům výpisy z přihlášek k MZ J2023.

Informace k sestavení maturitního seznamu četby z ČJL budou poslány na třídní maily.

Školní seznam literárních děl k MZ 2023 


Důležité informace k MZ J2023 – viz přílohy:

Kritéria hodnocení – viz přílohy: