Rozvrh na školní rok 2023/24

Rozvrh obdržely všechny třídy mailem.

Zkratky uvedené v rozvrhu:

M-matematika, ZPV-základy přírodních věd, PN-právní nauka, ON-občanská nauka, IKT-informační a komunikační technologie, ZEM-zeměpis, EKOL-ekologie, E, EP -ekonomika, ekonomika podniku, NJ, AJ-jazyk, KNJ, KAJ-konverzace jazyk, PEK-písemná elektronická komunikace, LK-literatura a kultura, LIT-literatura, ČJ-český jazyk, ÚSW-účetní software, MAM-management a marketing, CHP-chod podniku, PS-psychologie, D-dějepis  

Začátky a konce vyučovacích hodin / „Zvonění“