64-41-L/51 Podnikání (nástavba) – ekonomický obor

Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.
Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní. Dokáží mimo jiné posoudit výhody a nevýhody obchodního kontaktu, investic, profesionálně řídí obchodní jednání, a to i v cizím jazyce. Vedou účetnictví, zvládají agendu malé i velké organizace. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě učebního oboru, stejně tak dovedou své získané dvednosti a znalosti nabídnout na trhu práce. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována živnostenským úřadem v případě žádosti o vydání vlastního živnostenkého oprávnění. Maturita umožňuje případné další studium na VOŠ nebo na univerzitách jak v našem státě, či zahraničí (studijní plán ke stažení ZDE).

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Jedná se o pětiletý studijní obor dálkovou formou studia. Tento obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech studovali na některé střední škole, a toto studium nedokončili.
Absolventi jsou připravováni pro činnosti ekonomické, finančních referentů, referentů marketingu, obchodní zástupce a  pracovníky v administrativních pozicích. Dokáží profesionálně řídit obchodní jednání včetně prezentace výrobku či stužby, v případě nutnosti i ve dvou cizích jazycích. Zvládají agendu malé i velké organizce. Osvojené klkíčové kompetence dokáží uplatnit jak na trhu práce, tak jim umožní rozvoj případných vlastních podnikatelských aktivit. Získaná maturita umožní další vzdělání na VOŠ, či vysoké šole (studijní plán ke staženíZDE). Soubory ke stažení: Souborpodnikani.docxSouborekonomika_a_podnikani.docx